Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Čistička vzduchu – jak ji správně vybrat, pokud chcete odfiltrovat vzdušné viry, bakterie a jemné částice

Selským rozumem: čistička vzduchu musí filtrovat – odstraňovat částice ze vzduchu, ne je zanechávat v interiéru a je jedno, jestli na površích, nebo na sběrných deskách. Na velikosti odfiltrovaných vzdušných částic velmi záleží, těch nejmenších je totiž nejvíce a nejvíce škodí. Filtrace vzdušných částic až do velikosti 0,3 mikronu tedy nestačí! Ultra-jemné znečišťující látky představují zdravotní hrozbu, která je podceněna. Čističky vzduchu se soustředí pouze na splnění norem PM2,5. Ultra-jemné částice jsou však nejmenší, nejhojnější a nejnebezpečnější v našem prostředí, a je nezbytné, aby se standardy technologie čištění vzduchu zaměřovaly také na ně. Tam může pomoci technologie filtrace HyperHEPA®.

Detail

Ultra-jemné částice se pohybují od 0,1 mikronu až po 0,003 částice - nejmenší, jaké existují. Ultra-jemné částice jsou tak malé, že se po vdechnutí pohybují plicní tkání a přímo do krevního řečiště. Tyto nebezpečné částice jsou poté přenášeny krví, kamkoli cestuje, včetně všech hlavních orgánů - dokonce i mozku.
Ultra-jemné částice, které zůstanou v průduškách a plicích škodí jednak samotným mechanickým zaprášením (mohou způsobit mrtvici, nebo infarkt), ale největším problémem je obsah jedovatých a rakovinotvorných látek v prachu, například arzenu, kadmia, chromu, niklu, olova nebo manganu a benzo(a)pyrenu. Karcinogenní benzo(a)pyren v ovzduší zásadně ovlivňuje zdraví až dvou třetin obyvatel v ČR. V porovnání čistoty ovzduší asi ve 30 velkých evropských městech z hlediska znečištění polétavým prachem je nejhorší město Praha. 
Filtry HEPA versus IQAir HyperHEPA®
Filtry částic HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) jsou schopny odfiltrovat 99,97% znečišťujících částic, jako jsou pyly, plísně, prachové roztoče a další, které mají velikost do 0,3 mikronů. Více než 90% všech vzduchem přenášených částic nalezených v domácnostech a kancelářích jsou však menší než 0,3 mikronů. Tyto ultra-jemné vzdušné částice až do velikosti 0.003 mikronů odfiltruje IQAir HyperHEPA® filtrace s garantovanou účinností více než 99,5%.
To je 100krát menší velikost částic, které odstraní běžné HEPA technologie filtrace vzduchu a 10krát menší než viry.
 
Informace, které byste měli vědět o HEPA filtraci:
Nejdříve nejdůležitější: co je filtr HEPA?
Vysoce účinné filtry částic (HEPA) zachycují vzduchem přenášené malé částice z pohybujícího se vzduchu pomocí hustého, náhodného uspořádání vláken. Filtry HEPA v podstatě využívají fyziku částic pohybujících se vzduchem, aby je vytlačily z proudu vzduchu. Jejich provoz je jednoduchý, ale velmi účinný a filtry HEPA jsou nyní standardní součástí téměř každého čističe vzduchu na trhu.
HEPA nyní funguje jako obecný pojem pro vzduchové filtry, ale HEPA filtry nadále filtrují 99,97% částic až do velikosti 0,3 mikronu.
 
Díky své vysoké účinnosti, spolehlivosti a prokázaným zkušenostem se technologie HEPA stala průmyslovým standardem pro filtraci částic v kritických prostředích, jako jsou laboratoře a nemocniční operační sály.
Neexistuje však žádný požadavek, aby byly čističky vzduchu pro domácnost testovány tak, aby splňovaly standardy HEPA. Mnoho výrobců uznává velký marketingový potenciál výrazu HEPA a používá výraz HEPA k promítání vysoce výkonného obrazu své čističky vzduchu. Problém je v tom, že neexistují žádné předpisy týkající se používání HEPA při testování a označování výrobků. Jinými slovy, k testování nebo ověření požadavku HEPA není vyžadován žádný nezávislý orgán. Většina takzvaných filtrů HEPA tedy není nezávisle testována!
Filtrace IQAir HyperHEPA® je testována a certifikována nezávislou laboratoří třetí strany, aby bylo zajištěno, že účinně filtruje ultra-jemné částice až na 0,003 mikronů.
Filtr HEPA také není určen k odstranění kouře, pachů a těkavých organických sloučenin.
 
Skrytým faktorem při filtrování je únik. Navzdory vysoké účinnosti mnoha HEPA filtrů nejsou konstrukce mnoha čističů vzduchu vzduchotěsné, což znamená, že nefiltrovaný vzduch prochází kolem HEPA filtru malými otvory, trhlinami a prostorem kolem samotného HEPA filtru nebo mezi rámem a pouzdrem čističe.
Přestože mnoho výrobců čističek vzduchu tvrdí, že jejich filtry HEPA odstraňují téměř 100% částic ze vzduchu, který jimi prochází, vyprávějí pouze část příběhu. V některých případech je skutečná účinnost celé konstrukce čističky vzduchu, s uváženým únikem, blíže k 80% nebo méně.
Někteří výrobci čističek vzduchu tento problém vyřešili návrhy, které jsou konstruovány tak, aby minimalizovaly nebo eliminovaly úniky. IQAir využívá patentované 3D utěsnění mezi rámem filtru a pouzdrem čističky vzduchu k zajištění plné účinnosti filtračních médií HyperHEPA®.

Galerie