Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Ozon a čistička vzduchu.

Každý z nás chce doma dýchat čistý vzduch. Avšak při pokusech o vytvoření čistého vzduchu ve vaší domácnosti, můžete si ve skutečnosti zamořit ovzduší nebezpečnými úrovněmi ozonu. Někteří výrobci čističek vzduchu budou tvrdit, že výrobky, které produkují ozón jsou bezpečné, a je to efektivní způsob, jak vyčistit vnitřní vzduch. Pomocí pojmů jako je "energizující kyslík" a "hory, čerstvý vzduch," tyto společnosti i nadále prodávají čističky vzduchu tak, že uvádí veřejnost v omyl. Ale podle agentury US Environmental Protection Agency (EPA), čističky vzduchu, které generují ozon nejsou ani efektivní ani bezpečné. Místo toho, aby pomáhaly lidem snadněji dýchat, ve skutečnosti jim škodí.

Detail

Dobrý je vysoko, špatný v blízkosti

Ozon je reaktivní plyn, který se skládá ze tří atomů kyslíku. Nachází se v horních vrstvách atmosféry, ozónová vrstva nás chrání před škodlivými slunečními paprsky. Ale při vdechnutí je to silná znečišťující látka, která může dráždit hrdlo a plíce, a může způsobit kašel, bolest na hrudi, dušnost a astma. Dlouhodobá expozice může vést až k předčasné smrti. To je důvod, proč EPA používá fráze "dobrý je vysoko - špatný v blízkosti", aby označila rozdíl mezi ozonovou vrstvou a ozonem ve vzduchu, který dýcháme.

Bohužel, lidé jsou zodpovědní za většinu ozonu, který dýcháme. Přízemní ozon - hlavní složkou smogu - je vytvořen ze znečišťujících látek, jako jsou emise elektráren a výfukových plynů vozidel, které jsou vystaveny slunečnímu záření. Naštěstí, EPA rozpoznala nebezpečí venkovního znečištění ozonem a zapracovala je do norem zákona O ochraně ovzduší, které chrání životní prostředí i naše zdraví. Nicméně, ozón v interiérech je úplně jiný příběh.

„Čističky vzduchu“, které produkují ozón, ve skutečnosti způsobují znečištění.

Laboratoře UL Standard 867 ve Spojených státech vyžadují domácí čističky vzduchu, které nevyrábějí více než  50 částic na miliardu (ppb) ozónu. Nicméně i tato úroveň není bezpečná pro dýchání. A v současné době neexistuje vnitrostátní právní úprava pro čističky vzduchu, které produkují ozón v interiéru. To je nešťastné, protože testy prováděné v Kalifornii Air Resources Board (CARB), ukázaly, že mnohé z těchto takzvaných čističek vzduchu produkují úrovně ozonu, dokonce až 300 ppb. Podle CARB tyto koncentrace jsou rovny nebo horší než první stupeň smogu.

Ale skutečný zakopaný pes je v tom, že čističky vzduchu, které vyrábí ozón, nejsou účinné při čištění vzduchu. Podle EPA, tyto  čističky vzduchu neumí  neutralizovat vzdušné částice, jako jsou prach, pyl, bakterie a spóry plísní. Jsou také neefektivní při neutralizaci zápachů způsobenými chemikáliemi. A kromě poškození dýchacích cest, může také reagovat s jinými chemickými látkami za vzniku toxických vedlejších produktů jako je formaldehyd a jemné částice.

Kroky k bezpečnému a efektivnímu zlepšení kvality vnitřního ovzduší ve vaší domácnosti:

  • Kontrola zdrojů znečištění

  • Odstranění nebo kontrola zdrojů znečištění.

  • Větrání. Když je to vhodné, otevřete dveře a okna, aby mohl čerstvý vzduch proudit  z venku.

  • Čištění vzduchu. Použití čističky vzduchu s osvědčenou technologií, jako je mechanická filtrace k odstranění vzdušných částic a adsorpce plynů k ke kontrole pachů.

Pro více informací o nebezpečí čističek vzduchu vytvářejících ozon, navštivte US EPA na www.epa.gov/iaq/pubs/ozonegen.html