Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Pomáhá čistička vzduchu chránit před viry, jako je COVID-19?

Globální zdraví bylo významně ovlivněno pandemií COVID-19. V roce 2020 bylo viru vystaveno více než 50 milionů lidí a více než 1,5 milionu lidí zemřelo na související respirační komplikace Mohou čističky vzduchu pomoci chránit před viry, jako je COVID-19? Odpověď zde spočívá ve znalosti toho, jak čističky vzduchu fungují a jak se přenášejí viry, zejména COVID-19. Poté můžete posoudit, zda vám čistička vzduchu pomůže chránit vás před viry ve vzduchu. Jak se přenášejí viry na bázi hlenu COVID-19 je nově se objevující onemocnění. Prostřednictvím vědeckého a lékařského výzkumu stále zdokonalujeme naše chápání toho, jak se šíří. COVID-19 je nakažlivá infekce způsobená závažným akutním respiračním syndromem koronavirem 2 (SARS-CoV-2). Když se virus dotkne sliznic, jako jsou ty v očích, nosu a ústech, infekce může mít za následek onemocnění a možná i smrt. Podobně jako spalničky a chřipka je COVID-19 virová infekce a může se šířit aerosolovým přenosem. Lze ji však přenášet i jinými způsoby.

Detail

Virové infekce na bázi hlenu se mohou obecně objevit prostřednictvím:
Kapénkovým přenosem na krátkou vzdálenost: virus se může šířit dýchacími kapénkami produkovanými při výdechu infikované osoby (dýchá, kašle, kýchá, zpívá, řve nebo mluví). Tyto kapičky bývají větší (> 5 mikronů v průměru) a rychle vypadávají ze vzduchu během několika sekund až minut. Čističky vzduchu nejsou pro tuto formu přenosu užitečné. Sociální distancování a masky a diferenční tlaky filtrace jsou užitečné při prevenci této formy přenosu.
Kontakt (přímý nebo nepřímý): virus se může šířit dotykem předmětu nebo povrchu s virem přítomným od infikované osoby a následným dotykem úst, nosu nebo očí. Čističky vzduchu nejsou pro tuto formu přenosu užitečné. Dobrá hygiena, ovládání zdroje, je pro tuto formu přenosu nápomocná.
Aerosol v dálkovém přenosu (přenos vzduchem): když infikovaná osoba vydechne, vytváří typicky malé kapičky dýchacího ústrojí (≤ 5 mikronů v průměru). Menší, aerosolové viry mohou zůstat ve vzduchu neomezeně dlouho a cestovat daleko od svého zdroje vzdušnými proudy. Pro tuto formu přenosu mohou být nápomocné čističky vzduchu a tlakové diference filtrace.
První linií obrany při ochraně před virovou infekcí je kontrola zdroje: mytí rukou, nošení masek a udržování sociálního odstupu. Když jsou zavedeny postupy řízení zdrojů, některé čističky vzduchu mohou pomoci omezit viry přenášené vzduchem.
První linií obrany při ochraně před virovou infekcí je kontrola zdroje: mytí rukou, nošení masek a udržování sociálního odstupu. Když jsou zavedeny postupy řízení zdrojů, některé čističky vzduchu mohou pomoci omezit viry přenášené vzduchem.
Jak funguje čistička vzduchu na bázi filtrace
Mechanické čističky vzduchu používají filtry k zachycení částic síťovým filtrem utkaným ze skla nebo speciálních syntetických vláken.
Filtry s vysokou účinností filtrace částic vzduchu (HEPA) a HyperHEPA jsou mechanické filtry pro čištění vzduchu. Mechanická filtrace je nejbezpečnější a nejúčinnější metodou odstraňování částic ze vzduchu.
Mezi vzduchovými filtry existují značné rozdíly ve funkčnosti.
Mechanické filtry zachycují velké částice a nechávají vzduch procházet jako sítko zachycující jídlo, zatímco filtrem prochází voda a nečistoty.
Filtry syntetického vzduchu používají ke zvýšení „lepivosti“ filtru nabitá média obsahující syntetická vlákna s elektrickým nábojem.
Účinnost HEPA obsahující syntetická vlákna s elektrickým nábojem ve skutečnosti dramaticky klesá, když je filtr naplněn znečišťujícími látkami - v konečném důsledku se „přetíží“ částicemi a „lepivost“ se sníží.
Mechanická média proto poskytují lepší výkon v průběhu času.
Kromě toho jsou filtrační média HEPA testována pouze na zachycení částic do velikosti 0,3 mikronu. To je téměř trojnásobek průměrného viru. Velikost viru v průměru je tedy 3x menší, tzn., že filtrem viry mohou projít.
A s požadavkem na testování HEPA jsou dva problémy:
Filtry HEPA nejsou testovány, když jsou plně „načteny“. Jakýkoli test účinnosti tedy již po několika týdnech neplatí.
Test Clean Air Delivery Rate (CADR) používaný pro filtry HEPA je nespolehlivý pro testování skutečné účinnosti filtrů HEPA, pokud jsou použity v čističkách vzduchu.
Systém hodnocení CADR má nedostatky, včetně:
CADR testuje výkon pouze prvních dvacet minut provozu. Většina čističek vzduchu HEPA ale začíná ztrácet účinnost už po jedné hodině používání a některé ztrácejí až 50% účinnosti po pouhých 8 týdnech testování.
CADR netestuje výkon proti částicím menším než 0,1 mikronu, což zahrnuje mnoho virů.
Velikosti viru COVID-19 jsou od 0,06 do 0,14 mikronů-mnohem jemnější než 0,3 mikronu, který standard HEPA testuje.
Je potřeba se zaměřit na čističky vzduchu, které jsou testovány a certifikovány k filtrování ultra-jemných částic (UFP) a mají vysoké výrobní standardy.
Sečteno a podtrženo o čističkách vzduchu a virech:
Čističky vzduchu nejsou první obrannou linií proti virům. Sociální distancování, nošení roušek a dodržování správné hygieny by mělo být vaší první obrannou linií.
Čistička vzduchu, která dokáže filtrovat ultra-jemné částice ve vzduchu, včetně virů, jako je COVID-19, je dobrou součástí obranného plánu, který má pomoci zabránit přenosu virů.
Viry lze zachytit filtry navrženými pro malé částice, ale to nezaručuje, že budete plně chráněni - přenos vzduchem je pouze jedním ze způsobů šíření virů. Ani ty nejefektivnější čističky vzduchu nezabraňují šíření virů na 100%.
Běžným způsobem přenosu virů a nemocí je přímý kontakt s někým, kdo je infikován nebo je nositelem viru, a šíří se dvěma primárními způsoby:
prostřednictvím výměny tělesných tekutin s infikovaným jedincem
dýcháním nakažených respiračních kapiček z kašle nebo kýchání
Každý výrobce, který tvrdí, že 100% brání přenosu virů, je falešnou reklamou. Čističky vzduchu mohou pomoci odstranit viry ze vzduchu, ale nemohou zastavit všechny způsoby přenosu.
O IQAIR:
IQAir je švýcarská technologická společnost zabývající se kvalitou ovzduší. Od svého založení v roce 1963 je IQAir globálním lídrem a působí ve více než 100 zemích světa.