Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Proč si pořídit čističku vzduchu aneb znečištění vzduchu a jeho účinky

Vzduch, který dýcháme, má velký vliv na naše životy. Bez jídla a vody lze přežít několik dnů, ale bez vzduchu jen pár minut. Kvalita vzduchu, který dýcháme, má také zásadní význam pro naši duševní a fyzickou pohodu. Čím méně alergenů, mikroorganismů a chemických škodlivin vdechujeme, tím je nižší šance, že onemocníme. Zdravotní stav vyplývající ze znečištění ovzduší může mít také finanční dopady. Náklady na zdravotní péči a ztrátu produktivity na pracovišti se pohybují v řádu miliard ročně.

Detail

Znečištěné ovzduší může mít na naše zdraví krátkodobý i dlouhodobý dopad v mnoha ohledech. Znečištěné ovzduší působí na různé skupiny lidí odlišně. Někteří jedinci jsou vůči znečišťujícím látkám mnohem citlivější než ostatní. Znečištěné ovzduší má větší negativní dopad na malé děti, starší osoby a osoby se zdravotními problémy, jako je astma, srdeční a plicní onemocnění. Do jaké míry mají vzduchem šířené nečistoty negativní vliv na určitého jedince, závisí na celkové době jeho vystavení účinkům částic a chemických látek, tj. na době expozice a koncentraci znečišťujících látek.
Pyl, výtrusy, alergeny roztočů a jiné specifické látky mohou vyvolat sennou rýmu, astma a jiné alergické reakce. Dokonce i krátkodobá expozice vůči zvýšeným koncentracím jemných částic může významně přispět ke vzniku srdečních onemocnění.
Mikroorganismy, např. viry, bakterie a spóry plísní, způsobují různé infekce, jako je tuberkulóza, chřipka, aspergilóza, MRSA a SARS.
Alergeny z domácích zvířat (pet alergeny) se nacházejí zejména ve slinách a tedy i v srsti a na kůži domácích zvířat. Alergeny mohou při vdechování vyvolat vážné alergické reakce.
Tabákový kouř
obsahuje tisíce chemických látek a částic, které mohou dráždit sliznice a vést k akutním a chronickým onemocněním.
Těkavé organické látky (VOC) jsou plynné chemikálie vypouštěné z vozidel, průmyslových a stavebních materiálů. Mohou být karcinogenní a způsobit poškození vnitřních orgánů.
Smog a ozón mohou i při nízkých koncentracích způsobit podráždění dýchacího ústrojí a vyvolat astmatické záchvaty. Tyto znečišťující látky sice vznikají převážně venku, ale pronikají do budov přes dveře, okna a ventilační systémy.
Čisticí prostředky, spreje a rozpouštědla mohou dráždit sliznice a zhoršovat alergie, např. astma a sennou rýmu.
​Barvy, laky a lepidla mohou obsahovat velké množství škodlivých látek. Vdechování výparů může vést k bolestem hlavy, nevolnosti a alergickým reakcím. Dlouhodobá expozice může vést k chronickým chorobám.
 

Galerie