Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Skrytí zabijáci evropských měst - jemné a ultra-jemné částice ve vzduchu, oxid uhličitý a přízemní ozon

Jen za rok 2014 předčasně zemřelo v evropských městech více než půl milionu obyvatel na následky závažných chronických či akutních plicních onemocnění vyvolaných jemnými částicemi a dalšími škodlivinami v ovzduší. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v nedávné době zveřejnila podrobně zpracovaný výzkum opírající se o statistické informace z roku 2015 od více než 2500 monitorovacích stanic z celé Evropy.

Detail

Suspendované částice, oxid uhličitý a přízemní ozon – skrytí zabijáci evropských měst
Za nejhorší označuje výzkum suspendované částice tj. pevné či kapalné drobné částice polétávající v ovzduší (PM), oxid uhličitý (CO2) a přízemní ozon (O3). Co se týče suspendovaných částic, v roce 2015 bylo 82 - 85 % obyvatelstva evropských měst vystaveno koncentraci překračující doporučení Světové zdravotnické organizace. Toto vystavení jemným částicím (PM 2,5) v roce 2014 způsobilo předčasné úmrtí zhruba 428 tisíců osob ve 41 evropských zemích.
Oxid uhličitý svojí nadlimitní koncentrací poznamenal 9 % městských obyvatel, což v roce 2014 způsobilo předčasné úmrtí odhadem 78 tisícům osob v těchto zemích.
Koncentracím přízemního ozonu přesahujících doporučení Světové zdravotnické organizace bylo v roce 2015 vystaveno až 95 % obyvatelstva, a z toho 30 % zasáhla jeho nadlimitní koncentrace. O3 v postižených lokalitách způsobilo v roce 2014 předčasné úmrtí odhadem až 14400 osob v zemích EU.
Ke zdrojům znečištění ovzduší patří především doprava, elektrárny, zemědělství, průmysl a neméně taktéž nešetrný přístup většiny domácností. Mimo tyto faktory nutno zmínit taktéž zemědělství vypouštějící do ovzduší velké množství skleníkových plynů.

Galerie