Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

UV čistička vzduchu – je vhodná do domácnosti?

Čištění vzduchu v interiéru není tak jednoduché, jak se může zdát. Ve vzduchu je mix znečištěných látek od pevných částic, jako např. prach, plísně, pyl až po plyny, jako je CO2, formaldehyd, vnitřní ozon (O3) a těkavé organické sloučeniny (VOC). Toto nezahrnuje vzdušné bio kontaminanty, jako jsou bakterie a viry, které žijí na téměř jakémkoli povrchu, který si dokážete představit - a mnoho z nich vdechnete přímo do vašich dýchacích cest. Některé proniknou do dýchací tkáně a tak infikují celé vaše tělo.

Detail

Proto se na scénu dostalo UV čištění vzduchu: vyřešit rozšířené obavy, že čističky vzduchu nedělají nic s miliony infekčních mikrobů a virů, které by mohly způsobit a šířit nemoci, jako je nachlazení, chřipka nebo dokonce tuberkulóza.
A během propuknutí viru SARS-CoV-2 odpovědného za onemocnění COVID-19 přitáhlo čištění vzduchu pomocí UV k deaktivaci vzdušných virových částic ještě větší pozornost jako způsob, jak zabránit šíření této smrtící pandemie.
Dezinfekce UV zářením má v lékařské oblasti dlouhou historii. Rozsáhlý výzkum ukazuje, že UV světlo konkrétně pomáhá chránit nebezpečné bakterie rezistentní vůči lékům v šíření nemocničních infekcí (HAI).
Ale jsou UV čističky vzduchu vhodné k čištění vzduchu v interiérech?
Je potřeba se detailněji podívat na tvrzení týkající se čištění vzduchu UV, abyste pochopili, zda skutečně bude dělat to, co se tvrdí.
Jak UV světlo „čistí“ vzduch?
UV světlo používané v UV čističkách vzduchu je navrženo k dezinfekci potenciálně infekčních živých organických bakterií a anorganických virových materiálů ze vzduchu proudícího čističkou vzduchu.
Tajná zbraň UV světla proti bakteriím a virům? Poškození DNA - stejně jako UV záření ze slunce může poškodit vaše kožní buňky a způsobit rakovinu kůže, může UV záření poškodit a někdy zničit DNA, která tvoří bakteriální a virovou hmotu.
Existují dva hlavní způsoby, jak toho UV světlo dosahuje.
Za prvé, bakterie jsou živé organismy a UV světlo poškozuje jejich DNA.
Když je bakteriální DNA poškozena, bakterie nemohou dokončit dva klíčové reprodukční procesy známé jako transkripce a replikace, které jim umožňují vytvářet více bakterií. To jim brání v růstu, reprodukci a vytváření obrovských kolonií v celém těle, které jsou zdrojem mnoha infekčních chorob.
Naproti tomu viry ve skutečnosti nežijí - jsou tvořeny materiálem DNA a RNA, které viry používají k napadení řetězců DNA živých buněk, k jejich infikování vlastní kontaminovanou virovou DNA a k jejich reprodukci ve velkém množství.
Takto se virové stavy, jako je nachlazení, chřipka a spalničky, šíří a stávají se tak infekčními tak rychle. S dostatečnou dobou kontaktu UV světlo deaktivuje tento materiál DNA a RNA a brání jim v napadení organických buněk.
Ale fungují UV čističky vzduchu doopravdy?
Samotné UV světlo může do jisté míry deaktivovat infekční bio kontaminanty, jako jsou bakterie a viry - takže by to mělo fungovat také v čističce vzduchu?
Specifické mechanismy UV čištění vzduchu však nejsou tak účinné, jak by se mohlo zdát:
Bakterie a viry potřebují delší dobu vystavení UV záření, než budou dezinfikovány, často až několik hodin.
Vzduch často protéká UV čističkami vzduchu příliš rychle, než aby UV záření mohlo něco změnit.
Některé bakterie se mohou regenerovat a znovu vás infikovat.
UV světlo neodstraňuje částice.  UV světlo nezničí částice jako PM2,5 a ultra-jemné částice (UFP), takže většina těchto nebezpečných znečišťujících látek stále prochází přímo do Vaší dýchací zóny.
Mnoho UV čističek vzduchu je také generátorem ozonu. Stejně jako ozon v zemské atmosféře reaguje s UV paprsky ze slunce, může světlo a teplo v některých UV čističkách vzduchu také generovat teplo, které promění volně plovoucí molekuly kyslíku (O a O2) a vody (H2O) na nebezpečnou hladinu přízemního ozonu (O3).
UV světlo může spálit pokožku a poškodit oči. I krátké vystavení UV záření může způsobit trvalé poškození kůže, očí a také rakovinu.
A stojí za zmínku, že částice ozonu používané v některých z těchto UV čističek vzduchu k nabíjení částic znečišťujících látek a jejich odstraňování ze vzduchu produkují přízemní ozon.
Tento typ ozónu může být extrémně toxický - i krátkodobá expozice může způsobit kaskádu respiračních příznaků a dlouhodobá expozice je spojena s mnoha smrtelnými zdravotními riziky.
UV záření
Ne všechno UV světlo je vytvářeno stejně - v UV čističkách vzduchu se používají pouze určité typy.
Co potřebujete vědět: UV světlo se dodává ve třech odlišných formách, které se vyznačují vlnovými délkami a každá z nich má různé účinky na organickou hmotu: UV-A, UV-B a UV-C.
UV-C
Vlnové délky UV-C světla měří mezi 100 a 280 nm. UV-C je druh UV světla, které se používá ve většině, ne-li ve všech, UV čističích vzduchu.
Tyto UV paprsky mají nejkratší vlnové délky a přenášejí nejvíce energie, což jim dává velký potenciál k poškození a zabíjení drobných mikrobů a buněk - proto se používají v UV čističích vzduchu k zabíjení bakterií a virů, zejména ve formě zvané ultrafialové germicidní ozáření (UVGI).
Ale UV-C světlo je také nejnebezpečnější ze všech tří.
Díky své vysoké energii a intenzitě může i krátkodobé vystavení UV-C záření z UV čističe vzduchu způsobit poškození očí a pokožky - a čím déle budete vystaveni, tím závažnější poškození může být.
UV technologie vyžaduje značnou dobu kontaktu pro „zabíjení“ bio kontaminantů
Aby byly různé znečišťující látky odstraněny, vyžadují různé trvání expozice UV záření - zde je výzkum, který říká o tom, jak dlouho trvá UV záření účinně zničit jen jeden čtvereční centimetr některých běžných virů a bakterií:
Virus chřipky: přibližně 6,6 sekundy
E. Coli: přibližně 6,6 sekundy
Staphylococcus aureus: přibližně 6,6 sekundy
Spory plísní Aspergillus: 8,8 až 33 sekund
SARS-CoV: přibližně 60 sekund nebo více
SARS-CoV-2 (koronavirus COVID-19): až 60 sekund
To se nemusí zdát jako dlouhá doba, ale když kašlete nebo kýcháte, produkujete kdekoli od 900 do více než 300 000 těchto druhů infikovaných částic najednou, což potenciálně zaplní stovky čtverečních centimetrů plochy ve vzduchu místnosti.
A UV čistička vzduchu potřebuje od 6 sekund do 1 minuty nebo více, aby zabila infikované částice pouze v jednom z těchto čtverečních centimetrů. Vzhledem k tomu, že vzduch často prochází čističem vzduchu rychle (v samotném čističi vzduchu stráví méně než půl sekundy), mohou infikované částice létat kolem UV záření převážně nezraněné a stále infekční.
A to je za předpokladu, že váš UV čistič vzduchu používá správnou vlnovou délku UV světla při dostatečně vysoké intenzitě. Většina UV čističek vzduchu, které se prodávají jako bezpečné pro použití doma, generuje pouze nízké dávky UV světla a zabití ještě menšího množství bio kontaminantů může trvat ještě déle.
To znamená, že UV čistič vzduchu může zabít nebo deaktivovat infikované vzdušné nečistoty ze vzduchu v místnosti několik hodin nebo déle (za předpokladu, že někdo nekašle, nekouří nebo nedýchá a tím do vzduchu přidá ještě více infikovaných částic).
Stručně řečeno, UV čistička vzduchu může být schopna zachytit a zabít nebo deaktivovat několik tisíc těchto infikovaných částic, ale stovky nebo tisíce částic mohou zůstat ve vašem vzduchu několik hodin, než budou zabity, mohou být vdechovány a způsobovat infekce.
Pokud jsou bio kontaminanty „zabity“ UV zářením, mohou mi přesto ublížit?
Krátká odpověď zde je ano.
Na rozdíl od typických čističek vzduchu UV čističe vzduchu ve skutečnosti neodstraňují z vašeho ovzduší bio kontaminanty, jako jsou viry a bakterie - inaktivují je při průchodu koncentrovanými UV paprsky, rozkládají molekulární vazby, které tvoří DNA těchto organismů, a zasílají inaktivovanou DNA zpět do vzduchu.
Bio kontaminanty jsou ale typicky UV zářením inaktivovány pouze částečně, s potenciálem návratu k životu - stav nazývaný životaschopný. V tomto stavu bio kontaminanty po expozici UV záření spí, ale mohou se po určité době „probudit“ a znovu se regenerovat, a to i při vysokých dávkách UV záření až do 300 mJ / cm2.
To znamená, že spousta infekčních částic bio kontaminantů se po průchodu ultrafialovým zářením vrací zpět do vzduchu - některé jsou inaktivované a neškodné, ale mnohé jsou stále aktivně infekční nebo se mohou znovu stát infekčními.
Většina UV čističek vzduchu používá k inaktivaci virů 40 mJ / cm2 UV světla o vlnové délce 0,254 mikronů. Viry však pro účinnou inaktivaci potřebují mnohem širší spektrum od 0,2 do 0,315 mikronů díky specifickým interakcím UV světla s různými proteiny virové DNA. Vyžadují také několik sekund expozice pro jakoukoli úroveň deaktivace.
A v praxi většina UV čističek vzduchu nesplňuje požadavky na správnou vlnovou délku a expozici, aby vás dostatečně chránila před nejnebezpečnějšími viry a bakteriemi. Abyste skutečně odstranili bio kontaminanty ze vzduchu, potřebujete dokonalou bouři se správnou vlnovou délkou UV záření, dostatečnou dobu expozice a použití dalších technologií filtrace vzduchu pro čištění vzduchu UV.
Jaký je tedy závěr? Koupit si UV čističku vzduchu?
Ne. Nekupujte si UV čističku vzduchu ani žádné čističky vzduchu, které používají UV světlo jako klíčovou součást jejich čisticího mechanismu. Je to nebezpečné a nefunguje to tak dobře, zvláště bez použití jiných osvědčených metod filtrace vzduchu.
UV dezinfekce jednoduše nefunguje takovou rychlostí, jakou je třeba při proudění vzduchu přes čističku vzduchu, aby se zničily znečišťující látky. Bakteriální a virové látky musí být vystaveny UV záření po určitou dobu, někdy až několik hodin najednou, takže několik sekund nebo méně pod UV zářením, ať je jakkoli silné, je neodstraní.
UV světlo dezinfikuje, ale nečistí vzduch a výzkumy ukazují, že UV dezinfekční potenciál vzduchu může být přehnaný.
Co mám dělat, abych si vyčistil vzduch v interiéru?
Zde je několik časem prověřených a ověřených tipů pro zlepšení kvality vnitřního ovzduší, které se nespoléhají na neúčinné technologie.
Použijte vysoce účinnou pokojovou čističku vzduchu
U typických místností může pokojová čistička vzduchu, jako je HealthPro 250, odstranit až 99,5% znečišťujících látek až do velikosti 0,003 mikronů (10krát menší velikost vzdušných částic, než velikost průměrné bakterie nebo viru) několikrát za hodinu, což je mnohem lepší UV nebo standardní čističky vzduchu HEPA.
Čistička vzduchu HealthPro 250 se doporučuje do prostorů domácností, ale i do kanceláří, tělocvičen, ambulancí, čekáren, škol a školek.
Je vhodná všude tam, kde trávíte spoustu času a potřebujete co nejčistší vzduch pro klidný spánek, nerušené kognitivní funkce nebo špičkový fyzický výkon.
Použijte osobní čističku vzduchu
Potřebujete vysoce účinné čištění vzduchu na cestách? Osobní čistička vzduchu Atem směruje čistý vzduch do vaší dýchací zóny a zajišťuje okamžitý čistý vzduch, kdekoli potřebujete.
Kvalita vzduchu může být nepředvídatelná a typické přenosné „čističe vzduchu“ často používají nebezpečnou ionizační nebo UV technologii, která málo čistí vzduch ve vašem pracovním prostoru, v interiéru automobilu nebo vedle postele.
Atem využívá technologii filtrace HyperHEPA k odstranění až 99% částic až do 0,003 mikronů ze vzduchu, který právě dýcháte, prakticky eliminuje částice znečišťujících látek, aniž by vytvářel škodlivé vedlejší produkty, jako je ozon.
Filtry HyperHEPA používají další vrstvu aktivního uhlí k odstranění více než 250 druhů plynů z okolního vnitřního a venkovního vzduchu, včetně chemikálií a sloučenin, jako je formaldehyd, které pocházejí z odplyňování stavebních materiálů a čalounění.
Závěr:
UV světlo může pomoci poskytnout další vrstvu obrany proti virům, bakteriím a mikrobům ve vzduchu a na površích.
Ale vzhledem k délce expozice a intenzitě potřebné k účinnému zabíjení vzdušných bio kontaminantů je UV světlo obecně neúčinné v čističkách vzduchu dostupných pro domácnosti a funguje nejlépe v kontrolovaných lékařských prostředích.
Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) lze UV ​​čističky vzduchu použít jako součást strategie čištění vzduchu, ale nemělo by se na ně spoléhat jako na jediné opatření kontroly bio kontaminantů ve vzduchu.
Vysoce účinné čištění vzduchu s hustým filtračním materiálem, který dokáže zachytit i ty nejmenší vzduchem nesené bio kontaminanty a patogeny, jako jsou viry a bakterie, je mnohem bezpečnější, účinnější a spolehlivější než UV čističky vzduchu.

Galerie