Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Znečištění ovzduší způsobené automobily má spojitost s výskytem rakoviny u dětí

Je velmi smutné, že rakovina u dětí je na vzestupu. Toto onemocnění je druhou hlavní příčinou úmrtí (po nehodách) dětí do 15 let. Jednou z hlavních příčin je znečištění ve vzduchu, způsobené automobily. Výzkumní pracovníci v Dánsku v loňském létě informovali, že i nízká hladina znečištění ovzduší po delší časový úsek má spojitost s rakovinou plic u dospělých. Nyní existuje nový důkaz, že znečištění ovzduší - konkrétně znečištění ovzduší spojené s dopravou - je spojeno s rakovinou u dětí.

Detail

Co je to znečištění ovzduší související s dopravou?
Znečištění ovzduší související s dopravou se týká znečišťujících látek ve vzduchu, vznikajících z automobilů. Zatímco emise z výfuků jsou největším přispěvatelem k znečištění ovzduší, další jsou pak prach z brzd, pneumatik a z vlastního povrchu vozovky.
Nejčastějšími znečišťujícími látkami z dopravy jsou dusičnany (černý uhlík, jemné a ultra-jemné částice atd.), plyny, jako jsou oxidy dusíku a oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny (VOC). Dusíkaté částice mohou poškodit DNA a způsobit rakovinu. Těkavé organické sloučeniny (VOC) mohou také způsobit rakovinu, uvádí agentura pro kvalitu ovzduší. Karcinogenní VOC, které se vyskytují v znečištění ovzduší souvisejícím s dopravou, zahrnují formaldehyd, acetaldehyd, benzen a další. VOC také hrají roli při tvorbě znečištění ozonem.
Většina lidí žije příliš blízko dálnic a silnic se silným provozem
Studie prováděné v jižní Kalifornii naznačují, že úroveň znečištění částic zůstává zvýšená až na vzdálenost 300 metrů od rušné silnice. Problémem je, že v městských oblastech bydlí až čtyři z pěti obyvatel do 300 metrů od rušné silnice. Školy jsou také často do 300 metrů od hlavní silnice.
Studie kvantifikuje zvýšené riziko vzniku rakoviny u dětí
Nedávný výzkum provedený na University of California, Los Angeles potvrdila souvislost mezi znečištěním ovzduší souvisejícího s dopravou a rakoviny u dětí. Studie, předložená Americké asociaci pro výzkum rakoviny, spojuje vystavení znečištění ovzduší během těhotenství třem specifickým dětským nádorům, včetně leukémie, rakoviny očí a nádorů zárodečných buněk.
Vědci studovali 3,590 dětí, u kterých propukla rakovina.  Zaměřili se na vystavení znečištění ovzduší během těhotenství, protože si uvědomili, že „některé případy rakoviny u dětí pochází už z dělohy.“ Během prvního roku života zkoumali expozice emisí z automobilů, naftových nákladních automobilů, vzdálenosti od silničních komunikací a dokonce i v souvislosti s povětrnostními vlivy.
Zjistili, že každý postupný nárůst expozic emisí byl spojen s 4% zvýšeným rizikem vzniku leukémie, až o 19% zvýšené riziko rakoviny oka a 17% zvýšené riziko vzniku nádoru zárodečných buněk.
Přesun do nového domova, který je daleko od dálnice nebo přesunutí dětí na jinou školu, není pro většinu, nebo pro mnoho lidí, možné.
Zde jsou kroky, které můžete podniknout, abyste pomohli snížit míru vystavení znečištění ovzduší způsobenému dopravou:
Co můžeme udělat
Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí podporují program nazvaný "Bezpečná cesta do školy", který podporuje dva základní přístupy ke snížení expozice dětí znečištěním z dopravy:
Snížení koncentrace znečišťujících látek, které děti dýchají a zkrácení doby expozice.
1. Požádejte místní správu školy, aby instruovala řidiče automobilů a autobusů, aby vypnuli své automobily poblíž školy.
2. Zvolte trasy do školy tak, abyste se vyhnuli vyšším úrovním znečištění z dopravy, často mohou být jen jeden blok od rušné silnice.
3. Školy v oblastech postižených zvýšeným znečištěním z dopravy by měly zvážit vysoce výkonné čističky vzduchu do učeben.
4. Doma zavřete okna a dveře během špiček provozu. Zvažte také vysoce výkonný systém filtrace vzduchu, čističku vzduchu, která odstraňuje částice a další znečišťující látky z vnitřního ovzduší.
Společnost IQAir Group je přední světový inovátor řešení pro kvalitu vnitřního ovzduší od roku 1963. Tato online publikace je určena pro vzdělávání a informování veřejnosti o nejnovějších výzkumech a zprávách, které ovlivňují kvalitu vzduchu uvnitř a venku.
 

Galerie