Máte zájem? Zavoláme vám zpět.

Odesílám...
Došlo k chybě při odesílání.
Zkuste později nebo nás kontaktujte e-mailem.

Fungující čistička vzduchu – jak vybrat tu správnou? Informace, které byste měli vědět.

Je potřeba rozlišovat, zda čistička vzduchu eliminuje znečišťující částice (dokáže je odfiltrovat) nebo je pouze usazuje na površích v místnosti. To je důležité si uvědomit, protože přesně tak fungují ionizátory. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) varuje, že čističky vzduchu vytvářející ionty mohou zvýšit riziko usazování částic v plicích a jejich vstřebávání do krevního oběhu. Ionty-generující čističky vzduchu mohou také produkovat ozón jako vedlejší produkt. Americká plicní asociace výslovně doporučuje vyhýbat se čističkám vzduchu, které do vzduchu přidávají ionty nebo ozon. Bohužel - velká část čističek vzduchu na českém trhu funguje na bázi usazování částic na površích v místnosti. Existuje také kategorie čističek vzduchu, které záměrně produkují ozon jako primární čisticí mechanismus. Ozon je hlavní složkou smogu a může dráždit výstelku dýchacího systému a způsobit kašel, tlak na hrudi a dušnost. Dlouhodobá expozice může způsobit nebo zhoršit astma a dokonce vést k předčasné smrti. Taková nebezpečná znečišťující látka musí být brána v potaz při výběru čističky vzduchu, zvlášť, pokud jsou v prostoru, kde se čistí vzduch, malé děti, senioři, nebo domácí zvířata.

Detail

High Efficiency Particulate Air (HEPA)
Zkratka „HEPA“ znamená High Efficiency Particulate Air, typ filtru, který byl původně navržen ve 40. letech 20. století na ochranu pracovníků vyvíjejících atomovou bombu. Filtr byl navržen tak, aby kontroloval drobné částice, které byly kontaminovány radiací. Filtry HEPA se dávají do mechanických čističek vzduchu a jsou vyrobeny z náhodně uspořádaných mikrovláken.
Filtry HEPA musí odstranit minimálně 99,97% částic o průměru větším než 0,3 mikronu, aby se kvalifikovaly jako HEPA. „HEPA“ proto označuje jak typ filtrační technologie, tak standard účinnosti.
Díky své vysoké účinnosti, spolehlivosti a prokázaným zkušenostem se technologie HEPA stala průmyslovým standardem pro filtraci částic v kritických prostředích, jako jsou laboratoře a nemocniční operační sály.
Neexistují však žádné požadavky na testování čističek vzduchu pro domácnosti, aby splňovaly standardy HEPA. Mnoho výrobců používá velký marketingový potenciál výrazu „HEPA“ k promítání výkonné image své čističky vzduchu. Problém je v tom, že neexistují žádné předpisy týkající se používání „HEPA“ při testování a označování výrobků. Jinými slovy, k testování nebo ověření filtru HEPA není vyžadován žádný nezávislý orgán. Většina takzvaných filtrů „HEPA“ tedy není nezávisle testována!
Aby byl spotřebitel ještě více zmaten, na trh vstupuje stále více typů HEPA. „True HEPA“, „HEPA-type“, „HEPA-like“, „HEPA-style“, „99% HEPA“ a „HEPA-silent“. Tady bohužel také platí, že kromě vlastního testování neexistuje způsob, jak zjistit, jak efektivní - nebo neefektivní - je filtr využívající jeden z těchto výrazů.
„True HEPA“ je marketingový výraz, jehož cílem je zajistit zákazníkům, že jejich filtry HEPA skutečně odpovídají standardům HEPA. Použití tohoto výrazu rovněž není regulováno. Filtry HEPA jsou poněkud křehké, takže neexistuje záruka, že filtr vyhovující standardům HEPA bude fungovat i po výrobě.
Je „True HEPA“ skutečně zlatým standardem?
Nejlepším scénářem pro filtry, které skutečně dosahují standardu HEPA, je filtrace částic do velikosti 0,3 mikronu s účinností 99,97%. Částice ve vzduchu jsou rozděleny do tří velikostí: hrubé, jemné a ultra-jemné. Nejmenší částice – ultra-jemné - jsou nejhojnější (90% všech vzdušných částic) a nejnebezpečnější.
Ultra-jemné částice se pohybují od velikosti 0,1 mikronu až do 0,003 mikronu - nejmenší, jaké existují. Ultra-jemné částice jsou tak malé, že se po vdechnutí pohybují přímo plicní tkání a přímo do krevního řečiště. Tyto nebezpečné částice jsou poté přenášeny krví po celém těle, včetně všech hlavních orgánů - dokonce i do mozku.
Filtry HEPA přinejlepším testují filtraci vzduchu do velikosti 0,3 mikronu, ale ne celkovou účinnost systému čističe vzduchu.
Proč se tolik výrobců čističek vzduchu pokouší zmást veřejnost, aby věřila, že jejich filtry mohou skutečně pomoci dýchat čistý vzduch, když ani zdaleka nedokážou odfiltrovat nejmenší, nejhojnější a nejnebezpečnější částice?
Technologie filtrace HyperHEPA
Existuje jedna společnost na čištění vzduchu, která dokázala vyřešit problém se spolehlivým výkonem. Patentovaná filtrační technologie HyperHEPA od společnosti IQAir dokáže filtrovat nebezpečné a vysoce hojné ultra-jemné částice až do velikosti 0,003 mikronu - to je v nejlepším scénáři desetkrát menší než virus a stokrát menší velikosti částic, které odfiltruje běžný HEPA filtr.

Galerie